نوع فایل
docx
تعداد صفحات 1
تعداد بازدید 89

هپاتیت ب  چیست؟

هپاتیت ب یک بیماری ویروسی واگیردار است که موجب تورم بافت کبد می شود. حدود پنج درصد ازکسانی که به این بیماری مبتلا می شوند ، پس ازطی دوره نقاهت وبهبودی به ناقل سالم تبدیل می شوند . این افراد گرچه به ظاهرسالم هستند ، ولی ویروس درخون وترشحات بدن آنها وجود دارد واز راههایی که گفته خواهد شد می توانند عامل بیماری را به دیگران منتقل نمایند.ضمنا عواقب ناگواری مانند سرطان کبد و سیروز  ( ازکارافتادن کبد ) در تعداد اندکی ازناقلین مزمن   می تواند ایجاد شود  علائم بیماری : پس ازیک دوره نهفتگی یک تا شش ماهه که از ورود ویروس به بدن گذشت ، علائم بیماری پیدا  می شود. (جهت مشاهده کامل مطالب بر روی ادامه مطلب کلیک کنید)

نوع فایل
docx
تعداد صفحات 8
تعداد بازدید 89

جزوه مربوط به درس:

کارآفرینی و پروژه

با نام خدا

راهنمای تهیه طرح کسب و کار

(Business Plan)

عنوان کسب و کار

مشخصات تهیه کننده طرح

نام و نام خانوادگی : مرتضی بهزادی

سطح و رشته تحصیلی : کاردانی حسابداری

شغل فعلی: آزاد

تجربه و تخصص:

تلفن تماس:

1* بخش اولیه (نمای ذهنی):

(جهت مشاهده کامل مطالب بر روی ادامه مطلب کلیک کنید)

نوع فایل
docx
تعداد صفحات 2
تعداد بازدید 89

کوره هاي آفتابی

قطعا" شما در دوران عمر خود براي سرگرمي و تفريح ولو يک مرتبه هم شده ، تکه کاغذي را به وسيله نگه داشتن ذره بين مقابل خورشيد مشتعل کرده ايد . مکانيسم آن کار بدين نحو است که ذره بين به واسطه جمع کردن مقداري از حرارت خورشيد آن نقطه کاغذ را گرم مي کند و آن حرارت رو به شدت مي گذارد تا به مرحله اشتعال مي رسد پس همين عمل نشان مي دهد که با تمرکز اشعه خورشيد مي توان حرارت زياد توليد نمود.

در زمان هاي باستاني ، ارشميدس يوناني، ناوگان روميان را که شهر سيراکوژ را محاصره کرده بودند از دور به آتش کشيد و قسمت اعظم آن ها را طعمه حريق نمود.

و اين آتش سوزي ر (جهت مشاهده کامل مطالب بر روی ادامه مطلب کلیک کنید)

نوع فایل
docx
تعداد صفحات 3
تعداد بازدید 89

سلام کردن

پیوندهاى اجتماعى، نیازمند «تحکیم‏» است. استوارسازى این رشته‏ها با کلى‏گویى به دست نمى‏آید. بایدنمونه‏هاى عملى و مصداقهاى خاص و روشن ارائه شود، تا مرزهاى‏دوستى و پیوندهاى عاطفى استوارتر گردد و پایدار بماند. «سلام‏» ودست دادن یکى از این امور است. سلام، چراغ سبز آشنایى است. سلام، اطمینان دادن به طرف مقابل است که: هم سلامتى وتندرستى تو را خواستارم، هم از جانب من آسوده باش و مطمئن، که‏گزندى به تو نخواهد رسید. من خیرخواه تو هستم، نه بدخواه وکینه‏ورز و دشمن. نیز نوعى درود و تحیت اسلامى است که دو مسلمان‏به هم مى‏گویند. این معناى شعار اسلامى سلام است. بارى ... سلام، ن (جهت مشاهده کامل مطالب بر روی ادامه مطلب کلیک کنید)

نوع فایل
تعداد صفحات 8
تعداد بازدید 89

مرتع داري - رابطه فرسايش و مرتعداري و روش هاي کشت و ...

رابطه فرسايش و مرتعداري : بيشتر نواحي ايران داراي آب و هواي خشک و نيمه خشک مي باشد و به همين جهت مراتع طبيعي مي تواند به خوبي در حفظ آب و خاک اين گونه مناطق کمک شاياني بنمايد. از بين بردن پوشش سبز زمين موجب جريان شديد آب در سطح خاک گرديده ، ميليونها تن خاک شسته شده و از بين مي رود و خسارات فراواني از بهم خوردن سطح خاک زراعتي پديدار مي شود. پوشش نباتي از جريان شديد آب جلوگيري نموده در مقابل نفوذ آن را زياد مي نمايد. به علاوه پوشش سبز از تبخير آب نيز مي کاهد. فرسايشي که بدون هيچگونه تأثير عوامل طبيعي در طول زمان انجام پذ (جهت مشاهده کامل مطالب بر روی ادامه مطلب کلیک کنید)

نوع فایل
docx
تعداد صفحات 7
تعداد بازدید 89

استراتژِی های یادگیری استراتژی های یادگیری بر اساس نوع یادگیری دارای هشت نوع است که به تشریح آنها پرداخته می شود. شش مورد اول این استراتژی ها با توجه به نوع یادگیری انتخاب می شود و کاربرد دو نوع آخر برای انواع مواد یادگیری عمومیت دارد. مواد مورد یادگیری از این نظر دارای دو نوع ساده و پیچیده اند. مواد آموزشی ساده مانند حقایق، اسامی خاص، تاریخ وقایع مهم و غیره است مواد مورد یادگیری پیچیده شامل مفاهیم، قوانین و اصول، یا ترکیبی از هر سه نوع موضوع است. فهرست استراتژی های یادگیری که متعاقباً بحث خواهد شد به شرح زیر است: 1. استراتژی های تکرار و تمرین پایه؛ 2. استراتژی های تکرار و تم (جهت مشاهده کامل مطالب بر روی ادامه مطلب کلیک کنید)

نوع فایل
docx
تعداد صفحات 1
تعداد بازدید 89

نمونه طرح درس مهارت بدمینتون

طرح درس هفتگي مهارت بدمينتون

ماه 

هفته 

مطالب تدريس مهارت بدمينتون مهر 

1 

آشنايي با دانش آموزان و توضيحاتي در مورد مسائل بهداشتي و گروهبندي ، آشنايي با ورزش بدمينتون ، تاريخچه رشته بدمينتون 

2 

آموزش راكت گيري و حركت در زمين و سايه زني ، ضربه به توپ به صورت مقدماتي 

3 

آموزش مقدماتي سرويس و تمرينات مربوط به آن به صورت انفرادي 

4 

(جهت مشاهده کامل مطالب بر روی ادامه مطلب کلیک کنید)

نوع فایل
docx
تعداد صفحات 2
تعداد بازدید 89

پول کشور ژاپن

/

پول کشور ترکیه

/

پول کشور چین

/

پول کشور آمریکا

/

پول کشور عربستان

/

(جهت مشاهده کامل مطالب بر روی ادامه مطلب کلیک کنید)

نوع فایل
docx
تعداد صفحات 78
تعداد بازدید 89

گزارش کارآموزی در جهاد کشاورزی

مقدمه

اهميت حسابداری وحسابرسی دولتی به لحاظ ويژ گيهايی خاص خودو عليرغم تحت پوشش قراردادن بخشی عظيمی ازمنابع مالی كشور هنوز هم مورد توجه جدی قرار نگرفته وابعاد وجايگاه واقعی آن به خصوص درايران درسپرده‌ای ازابهام باقی مانده است. درعصر انفجار اطلاعات، كشورهای پيشرفته مطابق معمول به اهميت امور مالی دولتی وغيرانتفاعی بيش ازپيش پی برده ودرسالهای گذشته شاهد تشكيل كميسيونها وكميته‌های بررسی وتجديد نظر درنظامهای حسابداری وحسابرسی دولتی اين كشورها هستيم كه نتيجه آن به صورت تغييرات بنيادی دراستانداردهای جديد حسابداری وحسابرسی غيرانتفاعی تبلور م (جهت مشاهده کامل مطالب بر روی ادامه مطلب کلیک کنید)

نوع فایل
docx
تعداد صفحات 1
تعداد بازدید 89

مگس نیمه دانا

عنکبوت بزرگی در خانه ی کهنهْ سازی، تار زیبایی برای شکار مگس تنید. هر بار که مگسی بر تارش فرود می آمد و گرفتار می شد عنکبوت آن را می بلعید تا مگسان دیگر که از آن حوالی عبور می کردند تصور کنند تار عنکبوت مکان امنی برای استراحت است . روزی مگس نیمه دانایی، وز وز کنان بالای تار عنکبوت پرواز می کرد و آنقدر برای فرود آمدن مسامحه کرد که عنکبوت ظاهر شد و گفت: "بفرما." اما مگس که از او خیلی باهوشتر بود گفت، "من هرگز در جایی که مگس دیگری نیست فرود نمی آیم و در منزل تو مگس نمی بینم."

مگس پرواز کنان رفت ، تا به جایی رسید که مگسان زیادی گرد آمده بودند. (جهت مشاهده کامل مطالب بر روی ادامه مطلب کلیک کنید)


تیلیغات