تعداد بازدید: 133 تعداد صفحات: 1
نوع فایل
docx
تعداد صفحات

1

قیمت

500

افشاریان

فشاریان، نام یک سلسله ایرانی است که بر ایران حکومت کرد. بنیادگذار این دودمان نادرشاه افشار بود. این سلسله بعد از افول صفوی و حمله افغان ها به ایران پدید آمد. انحطاط سلسله صفوی و تزلزلی که در ارکان قدرت دویست و پنجاه ساله آن پدید آمد موجب بروز فتنه های بسیار در ایران گردید . هجوم افغانان و حاکمیت هفت ساله آنان بر ایران آشوب ها و نابسامانی های ناشی از آن ، قیام و طغیان های محلی ، عدم کفایت و لیاقت بازماندگان صفوی هجوم و تجاوز دشمنان مرزی ، دوران انفجار آمیزی را در جامعه پدید آورد . در چنین شرایطی ظهور سردار نیرومند افشاریه تحولی را در جامعه پدید آورد. و باعث شد بار دیگر کشور ایران به مدت قلیل عظمت از دست رفته خورد را باز یابد. روی کار آمدن سلسله افشاریه به رهبری نادر دگرگونی های مختلفی را در ایران پدید آورد. از جمله این دگرگونی ها می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1- شکست دادن

افغانان واخراج آن ها از ایران 2- پایان بخشیدن به هرج ومرجهای داخلی 3- سرکوب قیام ها و شورش ها 4- دفع تاخت وتاز دشمنان در مرزها 5- توسعه قلمرو و ایجاد یک امپراطوری وسیع 6- به دست آوردن ثروت و خزاین وسیع از طریق غنائم جنگها لشکرکشی ها این سلسله یکی از مهمترین و پرقدرت ترین حکومت های ایرانی بود که عمر زیادی هم نداشت اما با این وجود توانست افتخارات زیادی برای ایران کسب کند. عمر این سلسله در روایت های مختلف، متفاوت است اما بیشتر مورخان این مدت را 60 سال می دانند. سلسله افشاریه با حکومت نادرشاه شروع شد و با مرگ شاهرخ میرزا توسط محمدخان قاجار پایان یافت. تعداد پادشاهان این سلسله بزرگ از تعداد انگشتان دست هم تجاوز نمی کند و آن ها چهار فرد هستند : 1- نادرشاه افشار 2- علی قلی خان (عادل شاه) 3- ابراهیم افشار 3- شاهرخ میرزا قدرتمند ترین دوره این سلسله مربوط به زمانی است که نادرشاه افشار با

کیه به قدرت نظامی خود تمام ایران را در اختیار داشت. نادرشاه دو پسر داشت که یکی از آن ها به دست خودش کور شد و دیگری هم بعد از مدتی پادشاهی درگذشت. پس از مردن هردو فرزند نادرشاه، برادرزاده او که علی قلی میرزا نام داشت خود را عادل شاه معرفی کرد اما بعد از یک مدت کوتاه حکومت درگذشت. بعد از آن ها هم ابراهیم میرزا که یکی از یاران بسیار وفادار نادر بود، به حکومت رسید اما در زمان او قدرت افشاریان بسیار کم شد تا زمانی که شاهرخ میرزا در سن 14 سالگی به حکومت رسید. شاهرخ نوه ی نادرشاه بود که از پسر بزرگ او یعنی رضاقلی میرزا به دنیا آمده بود. او در سن 15 سالگی توسط یکی از حاکمان مذهبی مشهد یعنی سلیمان سوم کور شد اما هنوز حکومت را بدست داشت. یکسال بعد هم کریم خان زند بصورت کامل قدرت را از او گرفت و بعد از گذشت 46 سال، آقا محمد خان قاجار او را کشت و به این ترتیب حکومت افشاریه به پایان رسید.

سلام خدمت شما

به سایت لوتوس محقق خوش آمدید.در صورت وجود هرگونه مشکل در خرید می توانید با شماره تلفن 09129418785 تماس حاصل نمایید.

ساعت پاسخگویی 8 صبح الی 21

تیلیغات